Excel document met alle vestigingen en leerlingaantallen in het onderwijs in heel Nederland

Excel document met alle schoolvestigingen en onderwijsinstellingen in het PO, VO, MBO, HBO en WO voor heel Nederland:

+ Krijg de adresgegevens voor 9309 onderwijsinstellingen met alle geografische coördinaten.
+ Gebaseerd op onderwijsgegevens tot en met 3 mei 2021.
+ Bekijk de leerlingaantallen per type onderwijs per regio voor schooljaar 2020-2021.

Download de adresgegevens voor alle vestigingen en instellingen in het onderwijs op basis van 14 gecombineerde open data bronnen. De gegevens zijn verrijkt met de longitude en latitude (coördinaten van de onderwijsinstellingen op de kaart) op basis van geocodering van het adres middels de Google maps geocoderingsservice (crs 3857).

€149,95 – Download

De download bestaat uit een Excel document met 12 werkbladen:

  • Er is een werkblad met de vestigingsdetails per type onderwijs: Primair Onderwijs (basisscholen en speciaal primair onderwijs, samen PO), Voortgezet Onderwijs (middelbare scholen, VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium, samen VO), Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO).
  • Ieder werkblad bevat de  gegevens per schoolvestiging/instelling gesorteerd op provincie, onderwijsgebied, gemeente en woonplaats.
  • Gegevens per schoolvestiging/instelling: postadres, internetadres, aantal leerlingen, bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie (overtuiging van de school) en titel van de domeinpagina op internet van de schoolvestiging/instelling.
  • Daarnaast is er een werkblad met de aantallen leerlingen cq deelnemers per type onderwijs, opgeteld per woonplaats, gemeente en onderwijsgebied.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

Gratis voorbeeld download: de structuur van het “overzicht van alle onderwijsinstellingen” in de onderwijs download per gemeente is hetzelfde, alleen bevat dit bestand slechts een klein deel van de gegevens in plaats van alle data voor heel Nederland.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt uitsluitend gebruikt om de download-links naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen.

Bekijk ook:

De downloads met informatie over het onderwijs per gemeente. Deze bevatten de lijst met onderwijsinstellingen en daarnaast nog héél véél andere onderwijsinhoudelijke informatie over het primair- en het voortgezet-onderwijs per gemeente. Zie bijvoorbeeld de onderwijs download voor de gemeente Amsterdam.

Bekijk ook de downloads met de Primair Onderwijs informatie en de Voortgezet Onderwijs informatie over leerlingen en schoolresultaten voor alle scholen in Nederland.