Excel documenten met Primair-Onderwijs informatie voor heel Nederland

Download eersteklas informatie over het Primair Onderwijs:

+ Alle primair onderwijsvestigingen in Nederland, stand 1 november 2020.
+ Leerlingaantallen naar leeftijd en naar postcode van de huisadressen.
+ Schoolresultaten: uitstroom, eindtoetsscores, zittenblijvers en inspectie.
+ De meest recent beschikbare data tot en met schooljaar 2020-2021.

€149,95 – Download

Primair Onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Het Excel document bestaat uit de volgende 11 werkbladen:

 1. Inhoudsopgave met beschrijving per werkblad.
 2. Definities van alle onderwerpen.
 3. Overzicht van de schoolvestigingen in het primair onderwijs: administratieve gegevens, adres, type onderwijs, denominatie, bestuursgegevens.
 4. Het aantal leerlingen naar leeftijd per schoolvestiging. Met gegevens over de schooljaren 2010-2011 tot en met 2020-2021.
 5. Het aantal leerlingen per gemeente en postcode van het huisadres en naar welke schoolvestigingen in Nederland zij gaan.
 6. Het aantal leerlingen per combinatie van de gemeente waar de leerlingen wonen en de gemeente waar de vestiging van de school ligt.
 7. Het aantal leerlingen per schoolvestiging en uit welke postcodes deze leerlingen komen.
 8. Eindtoets resultaten: gemiddelde eindscores per schoolvestiging per schooljaar. Met gegevens tot en met schooljaar 2018-2019 (in schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Corona maatregelen geen eindtoets afgenomen).
 9. Schooladvies en uitstroom: het aantal leerlingen per vestiging in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs per schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar type uitstroom. Met gegevens over de schooljaren 2012-2013 tot en met 2019-2020.
 10. Het aantal en percentage leerlingen dat is blijven zitten. Met het aandeel zittenblijvers in leerjaar 8 per schoolvestiging ten opzichte van alle leerlingen in leerjaar 8. En met het gemiddeld aandeel zittenblijvers per leerjaar op de schoolvestiging gebaseerd op de zittenblijvers in leerjaar 8. Met gegevens over de schooljaren 2012-2013 tot en met 2019-2020.
 11. Informatie van de onderwijsinspectie over de schoolvestigingen in het primair onderwijs voor de periode 2015 tot en met 2021.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Het document “Primair Onderwijs informatie over leerlingen en schoolresultaten voor alle scholen in de gemeente”┬á dat onderdeel is van de gratis voorbeeld download met informatie over het onderwijs per gemeente is nagenoeg gelijk is aan deze download voor heel Nederland en kan eventueel eerst als voorbeeld gedownload worden om een beter beeld te krijgen van de te ontvangen informatie.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de download-links naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook de download met alle onderwijslocaties voor heel Nederland of de download met de Voortgezet Onderwijs informatie over leerlingen en schoolresultaten voor alle scholen in Nederland.