Afbeelding van de inhoudsopgave van het Excel document met alle numerieke postcodes voor heel Nederland met bijbehorende gemeente, wijken en buurten plus meer dan 100 onderwerpen die over de postcode bekend zijn.

Excel bestand met gegevens voor alle viercijferige (numerieke) postcodes in Nederland

Dit Excel document bevat een schat aan informatie over alle viercijferige postcodes in Nederland. Er worden gegevens getoond voor meer dan 100 onderwerpen voor de jaren 2015 tot en met 2018. Bovendien zijn de postcodes aan de gemeente, wijken en buurten gekoppeld op basis van de indeling voor 2018 van het CBS. Er zijn meer dan 4000 numerieke postcodes in Nederland.

Per postcode zijn meer dan 100 onderwerpen beschikbaar in de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen, personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen. Het document bevat onder andere werkbladen met:

  1. De definities per onderwerp.
  2. De meest recente gegevens per numerieke postcode per onderwerp.
  3. De gegevens voor 2015, 2016, 2017 en 2018 per numerieke postcode per onderwerp.
  4. Een overzicht van de gemeenten, wijken en buurten per numerieke postcode waarin de postcode voorkomt.
  5. Het aantal adressen per combinatie van gemeente, wijk of buurt en numerieke postcode.
  6. De gegevens voor enkele uitzonderingen waarvan de numerieke postcode niet in de primaire gemeente valt (346 adressen van meer dan 9 miljoen adressen in Nederland in totaal).

Gratis voorbeeld

Het document met postcodegegevens voor Nederland heeft dezelfde structuur als de documenten met postcodedata per gemeente. Download gratis een voorbeeld van het document per gemeente (document #8 ‘ postcodedata-gemeente-…’  in de download).

Bronnen en definities

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

  1. De postcode kaarten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de gegevens voor 2015, 2016, 2017 en 2018.
  2. De adresgegevens uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster, gegevens van september 2019).
  3. De buurtkaarten van het CBS voor de 2018 indeling om postcodes aan gemeenten, wijken en buurten te koppelen.

De bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd. De definities van de onderwerpen per postcode zijn op deze pagina en op het eerste werkblad van de postcode-download te vinden.

E-mailadres en factuur

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Op deze pagina: Gegevens per numerieke postcode (ook bekend als 4cijferige postcode, viercijferige postcode, postcode4, postcodevier, PCvier of PC4) voor alle postcodes in Nederland als Excel bestand.

#Postcodedata