Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download héél véél informatie over het onderwijs per gemeente, gratis voorbeeld:

Deze download bestaat uit 5 Excel documenten van meerdere werkbladen:

  1. Een overzicht van alle onderwijsinstellingen in de gemeente en haar omgeving (corop gebied of provincie, afhankelijk van het aantal leerlingen en scholen in een gebied gemeente). Met een kruistabel van het aantal scholen en leerlingen per type onderwijs (PO, VO, MBO, HBO en WO) per onderwijsgebied, gemeente en woonplaats. En met per type onderwijs een lijst met alle gegevens per schoolvestiging/instelling: postadres, internetadres, emailadres, aantal leerlingen, bevoegdgezag (schoolbestuur) en denominatie (overtuiging van de school). Het filter in Excel is ingesteld om (waar mogelijk) alleen de scholen in de gedownloade gemeente te tonen, dit kan zelf worden aangepast.
  2. Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het primair onderwijs. Het document bevat informatie over de scholen in het primair onderwijs in de gemeente en de omgeving van de gemeente. Hierbij is het filter in Excel zo ingesteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. De thema’s omvatten onder andere uitstroom, eindtoetsscores en zittenblijvers.
  3. Een document over het voortgezet onderwijs met informatie over 9 onderwerpen voor alle middelbare scholen in de gemeente en het gebied rond de gemeente. Onder andere op- en afstroom, slagingspercentages, examenprofielen en zittenblijvers.
  4. Een document over de uitstroom van het primair- naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf gekozen scholen.
  5. Een document met alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor de gemeente regio. Met per locatie het type opvang (BSO: buitenschoolse opvang, KDV: kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, VGO: voorziening voor gastouderopvang), het aantal kindopvangplaatsen, de inschrijfdatum en de adresgegevens. De lijst is gesorteerd op postcode en het filter op de kolommen is actief zodat eenvoudig een selectie van opvanglocaties gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de opvang van 1 type en in 1 woonplaats).

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Beschikbare informatie in de voorbeeld download:

Deze download is gratis als voorbeeld en bevat van elke type document een voorbeeld voor een andere gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

Het gratis voorbeeld van de download met uitgebreide informatie per gemeente met meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten.