Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download eersteklas informatie over het onderwijs in de gemeente Hattem en omgeving, met:

+ Alle onderwijsvestigingen met adressen en geografische coördinaten.
+ Leerlingaantallen naar leeftijd of leergang en naar postcode van de huisadressen.
+ Overzichten van schoolbesturen, personeelsgegevens, de onderwijsinspectie en meer!
+ Schoolresultaten zoals eindtoetsscores, zittenblijvers en slagingspercentages.
+ De meest recent beschikbare data tot en met schooljaar 2020-2021.

€39,95 – Download

Deze download bestaat uit 6 Excel documenten met meerdere werkbladen per document:

1. Overzicht van onderwijsinstellingen:

Een overzicht van alle 1.243 onderwijsinstellingen in de provincie Gelderland zoals bekend op 3 mei 2021. Hierbij is het filter in Excel zo insteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente Hattem getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. Het document heeft aparte werkbladen per onderwijsvorm met heel veel kwaliteitsgegevens op basis van gecombineerde open data bronnen en eigen gegevensverzameling:

  • Per vestiging worden gegevens zoals de naam, het aantal leerlingen, het postadres, internetadres en de overtuiging van de school weergegeven. Bovendien zijn de geografische co√∂rdinaten van de onderwijslocatie toegevoegd op basis van geocodering van het adres middels de Google maps geocoderingsservice (crs 3857).
  • Per onderwijsvorm toont een kruistabel het aantal scholen en leerlingen per gemeente en woonplaats.

Er is ook een download met alle onderwijslocaties voor heel Nederland.

2. Primair Onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het Primair Onderwijs. Het document bevat informatie over 353 scholen in het primair onderwijs in het corop gebied Veluwe. Hierbij is het filter in Excel zo ingesteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente Hattem getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden.

De leerling-gegevens worden per schoolvestiging en per schooljaar naar leeftijd uitgesplitst. Bovendien zijn er gegevens over alle leerlingen uit de gemeente Hattem die per postcode van het huisadres van de leerlingen tonen naar welke scholen zij gaan. De schoolresultaten omvatten de uitstroom van de basisschool naar type middelbare school, de eindtoetsscores, de gegevens over zittenblijvers en informatie van de onderwijsinspectie. De gegevens zijn bijgewerkt met de meest recent beschikbare gegevens tot en met schooljaar 2020-2021.

Er is ook een download met alle Primair Onderwijs gegevens over leerlingen en schoolresultaten voor heel Nederland.

3. Voortgezet Onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document over het voortgezet onderwijs met informatie over 9 onderwerpen voor alle 62 middelbare scholen in het corop gebied Veluwe. Hierbij is het filter in Excel zo insteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente Hattem getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden.

Het document toont onder andere leerlingaantallen naar klas of leergang, op- en afstroomcijfers, slagingspercentages, examenprofielen, zittenblijvers en informatie van de onderwijsinspectie. Ook interessant zijn de gegevens over de leerlingen uit de gemeente Hattem die per postcode tonen naar welke middelbare scholen de leerlingen gaan. Zo is te zien welke scholen in een postcodegebied populair zijn. En andersom is te zien waar de leeringen per school vandaan komen. De gegevens zijn bijgewerkt met de meest recent beschikbare gegevens tot en met schooljaar 2020-2021.

Er is ook een download met alle Voortgezet Onderwijs gegevens over leerlingen en schoolresultaten voor heel Nederland.

4. Uitstroom van het Primair naar het Voortgezet Onderwijs:

Een document over de uitstroom van het Primair- naar het Voortgezet Onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf te kiezen scholen. Dit document bevat alle uitstroominformatie van 2012 tot en met 2020 voor de regio Zwolle.

5. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en personeel:

Een document met de gegevens over de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het Primair en Voortgezet Onderwijs in de provincie Gelderland. Hierbij zijn (onder andere) optellingen toegevoegd van het aantal schoolvestigingen, scholen en leerlingen per bestuur en per samenwerkingsverband. De peildatum van de gebruikte gegevens is 3 mei 2021.

Daarnaast bevat dit document een overzicht van het aantal personeelsleden in zowel personen als FTE per bestuur en per school voor het Primair en het Voortgezet Onderwijs. Er zijn gegevens beschikbaar over het aandeel mannen en vrouwen, de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De personeelsgegevens zijn voor meerdere schooljaren beschikbaar.

Er is ook een download met de gegevens over alle PO en VO besturen voor heel Nederland.

6. Kinderopvang:

Een document met alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor het corop gebied Veluwe. Met per locatie het type opvang (BSO: buitenschoolse opvang, KDV: kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, VGO: voorziening voor gastouderopvang), het aantal kindopvangplaatsen, de inschrijfdatum en de adresgegevens. De lijst is gesorteerd op postcode en het filter op de kolommen is actief zodat eenvoudig een selectie van opvanglocaties gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de opvang van 1 type en in 1 woonplaats). De lijst bevat 1.790 kinderopvanglocaties. De peildatum van de gebruikte gegevens is 16 mei 2021.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Het corop gebied Veluwe bestaat uit de volgende gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel, Voorst en Wageningen.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Download hier gratis een voorbeeld van de informatie over het onderwijs per gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de download-links naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten in de gemeente Hattem.

De PDF rapportage per basisschool.