Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Grootegast en omgeving:

+ Ontvang de adressen van alle onderwijsvestigingen met geografische coördinaten en e-mailadressen.
+ Krijg daarnaast gegevens over leerlingaantallen per onderwijsvestiging en per postcode uit de gemeente met de scholen waar leerlingen naartoe gaan.
+ Bekijk héél véél onderwijsresultaten zoals uitstroom, eindtoetsscores, zittenblijvers, op- en af-stroom en slagingspercentages.
+ Krijg ook nog een overzicht van schoolbesturen, personeelsgegevens, gegevens van de onderwijs inspectie en meer!
+ De documenten zijn bijgewerkt met de meest recent beschikbare gegevens tot en met schooljaar 2019-2020.

Deze download bestaat uit 6 Excel documenten van meerdere werkbladen:

1. Overzicht van onderwijsinstellingen:

Een overzicht van alle 404 onderwijsinstellingen in de provincie Groningen. Met een kruistabel van het aantal scholen en leerlingen per type onderwijs (PO, VO, MBO, HBO en WO) per onderwijsgebied, gemeente en woonplaats. En met per type onderwijs een lijst met alle gegevens per schoolvestiging/instelling. Per vestiging worden gegevens uit open data zoals de naam, het aantal leerlingen, het postadres, internetadres en informatie zoals de denominatie (overtuiging van de school) en het bevoegdgezagnummer (schoolbestuur) weergegeven. Daarnaast zijn het emailadres en de titel van de website van de school op basis van webscraping toegevoegd. Bovendien zijn de longitude en latitude (geografische coördinaten van de onderwijslocatie) toegevoegd op basis van geocodering van het adres middels de Google maps geocoderingsservice (crs 3857). De download bevat 177 unieke emailadressen. Het filter is ingesteld om (waar mogelijk) alleen de scholen in de gemeente Grootegast te tonen, dit kan zelf worden aangepast. Er is ook een download met alle onderwijslocaties voor heel Nederland.

2. Primair onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het primair onderwijs. Het document bevat informatie over 298 scholen in het primair onderwijs in de provincie Groningen. Hierbij is het filter in Excel zo insteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente Grootegast getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. De thema’s omvatten onder andere uitstroom, eindtoetsscores en zittenblijvers.

3. Voortgezet onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document over het voortgezet onderwijs met informatie over 9 onderwerpen voor alle 73 middelbare scholen in de provincie Groningen. Onder andere op- en afstroom, slagingspercentages, examenprofielen en zittenblijvers. Ook interessant zijn de gegevens over de leerlingen uit de gemeente Grootegast die per postcode tonen naar welke middelbare scholen de leerlingen gaan. Zo kun je zien welke scholen in een postcodegebied populair zijn. En andersom kun je zien waar de leeringen per school vandaan komen.

4. Uitstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs:

Een document over de uitstroom van het primair- naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf gekozen scholen. Dit document bevat alle uitstroominformatie van 2012 tot en met 2019 voor de regio Groningen.

5. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en personeel:

Een document met de gegevens over de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Groningen. Hierbij zijn (onder andere) optellingen toegevoegd van het aantal schoolvestigingen, scholen en leerlingen per bestuur en per samenwerkingsverband. Daarnaast bevat dit document een overzicht van het aantal personeelsleden in zowel personen als FTE per bestuur en per school voor het primair en het voortgezet onderwijs. Er zijn gegevens beschikbaar over het aandeel mannen en vrouwen, de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De personeelsgegevens zijn voor meerdere schooljaren beschikbaar.

6. Kinderopvang:

Een document met alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor de provincie Groningen. Met per locatie het type opvang (BSO: buitenschoolse opvang, KDV: kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, VGO: voorziening voor gastouderopvang), het aantal kindopvangplaatsen, de inschrijfdatum en de adresgegevens. De lijst is gesorteerd op postcode en het filter op de kolommen is actief zodat eenvoudig een selectie van opvanglocaties gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de opvang van 1 type en in 1 woonplaats).

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Provincie Groningen bestaat uit de volgende gemeenten: Veendam, Eemsmond, De Marne, Groningen, Winsum, Grootegast, Zuidhorn, Haren, Stadskanaal, Oldambt, Midden Groningen, Leek, Pekela, Westerwolde, Delfzijl en Appingedam.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Download hier gratis een voorbeeld van de informatie over het onderwijs per gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten in de gemeente Grootegast.

De PDF rapportage per basisschool.