Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download eersteklas informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Onderbanken:

+ Krijg alle gemeente, woonplaats, wijk en buurt data voor ruim 100 onderwerpen.
+ Kies zelf wijken en buurten en vergelijk deze in grafieken en handige overzichten.
+ Ontvang een kenmerken-analyse, postcode informatie, alle adressen en nog veel meer!

Deze download bestaat uit negen Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over de gemeente Onderbanken:

Één: Een document met grafieken per onderwerp, per regio, per jaar. Hierbij kunnen de regio’s (gemeente, wijken, buurten) die getoond worden zelf geselecteerd worden. Er zijn aparte werkbladen voor 33 verschillende onderwerpen rond de thema’s leeftijd, jeugd, inkomen, bedrijven, migratie, woningen en bevolking.

Twee: Een document met alle gemeente, wijk en buurt data over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente, de wijk en de 5 buurten in Onderbanken voor 2013 tot en met 2018.  Het Excel document bevat meerdere meerdere handige presentaties van de informatie:

  1. Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten.
  2. Aparte werkbladen per jaar (voor 2013 tot en met 2018) met alle beschikbare gegevens per gemeente, wijk en buurt.
  3. Aparte werkbladen voor iedere regio (de gemeente en iedere wijk en buurt in de gemeente) met de beschikbare jaren op een rij zodat veranderingen in de tijd goed zichtbaar zijn.

Het document bevat een inhoudsopgave met snelkoppelingen naar alle verschillende overzichten. En er is een werkblad met de definities van alle onderwerpen.

Drie: Een kenmerken-analyse van vergelijkbare onderwerpen voor Onderbanken. Om verhoudingen te tonen zijn onderwerpen uitgedrukt in percentages en gemiddelden. In 1 tabel wordt de verhouding tussen Nederland, de gemeente en wijken en buurten getoond. De hoogste en laagste waarden per kenmerk zijn duidelijk herkenbaar aan de kleuren groen en rood.

Vier: Een document met alle adresgegevens voor de gemeente Onderbanken. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van september 2019. De adressen zijn toegekend aan de woonplaatsen, wijken en buurten op basis van de meest recente geografische indeling van het CBS (2018). Het document bevat een werkblad met alle definities, een werkblad met alle detail adresgegevens en drie werkbladen met adres-statistieken per regio, bouwperiode en gebruiksdoel van de adressen.

Het werkblad met de adresgegevens bevat de lijst met alle 4.042 adressen in de gemeente Onderbanken en toont per adres de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities, de woonplaats, het bouwjaar en het gebruiksdoel. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode, wijkcode en woonplaatscode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen eenvoudig alle adressen voor 1 of meer eigenschappen getoond worden. Bijvoorbeeld: met een filter op gebruiksdoel en buurt kunnen alle adressen met een bepaalde functie (zoals gezondheidszorg) in een buurt gevonden worden. Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

Vijf: Een document met gegevens uit de gezondheidsmonitor per wijk en buurt voor de gemeente Onderbanken op basis van de indeling voor 2018. De gegevens komen uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2016. Dit is een vragenlijstonderzoek van de GGD-en, het RIVM en het CBS. Aan dit onderzoek hebben ruim 457.000 respondenten meegedaan. Er zijn gegevens over Lichamelijke gezondheid, Psychische gezondheid, Sporten en bewegen, Drankgebruik, Eenzaamheid, Overgewicht en Mantelzorg. Het document bevat een werkblad met definities en drie werkbladen met gegevens naar inwoners per leeftijdsgroep: 19 jaar of ouder, 19 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.

Zes: Een document met leeftijd, geslacht en burgerlijke staat informatie voor de gemeente Onderbanken. Hierbij wordt de leeftijd van inwoners per individueel jaar weergegeven (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht (hiermee kan een bevolkingspiramide gemaakt worden). Vervolgens is er voor ieder jaar in de periode 1988-2018 een werkblad met alle details per jaar.

Zeven: Een document met alle verkiezingsuitslagen van 2002 tot en met 2017 voor de gemeente Onderbanken.

Acht: Een document met gegevens per 4 cijferige (numerieke) postcode voor de gemeente Onderbanken. Er zijn 4 postcodes in Onderbanken. Per postcode zijn meer dan 100 onderwerpen beschikbaar in de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen, personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen. Het document bevat onder andere een werkblad met de definities per onderwerp, een werkblad met de meest recente gegevens en een werkblad per jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn (2015 tot en met 2018). Er is ook een download met alle postcodegegevens voor heel Nederland.

Negen: Een document met alle gegevens voor de 4 woonplaatsen in de gemeente Onderbanken. De gegevens per woonplaats zijn afgeleid van de officiële gemeente, wijk en buurten statistieken. De koppelingen en rekendetails zijn op een apart werkblad in het Excel document opgenomen. Gemeente Onderbanken bestaat uit de volgende woonplaatsen: Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis een voorbeeld van de uitgebreide gemeente informatie. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek, alleen de beschikbare gegevens verschillen.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken, cijferformaten om te zetten (sommige onderwerpen verschijnen het ene jaar als percentage en het andere jaar als aantal) en cijfers te extrapoleren (tot een set meest recente cijfers omdat sommige onderwerpen pas met vertraging beschikbaar komen). Bij indelingswijzigingen van de gemeente, wijken en buurten zijn historische gegevens berekend door de geografie van buurten in het verleden te koppelen aan de meest recente geografie van buurten. De gegevens per woonplaats zijn berekend door deze op adresniveau aan de gemeente, wijk en buurt data te koppelen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met met heel veel informatie over het primair- en het voortgezet onderwijs in de gemeente Onderbanken.