Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download eersteklas informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Menameradiel:

+ Kies zelf wijken en buurten en vergelijk deze in grafieken.
+ Krijg alle brongegevens voor meer dan 100 onderwerpen in handige overzichten.
+ Ontvang een kenmerken-analyse, postcode informatie, alle adressen en nog veel meer!

Deze download bestaat uit zeven Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over de gemeente Menameradiel:

Één: Een document met grafieken per onderwerp, per regio, per jaar. Hierbij kunnen de regio’s (gemeente, wijken, buurten) die getoond worden zelf geselecteerd worden. Er zijn aparte werkbladen voor 21 verschillende onderwerpen rond de thema’s leeftijd, jeugd, inkomen, migratie, woningen en bevolking.

Twee: Een zeer omvangrijk document met alle brongegevens voor de gemeente, de 4 wijken en de 21 buurten in Menameradiel voor 2013 tot en met 2017. Samengevoegd in 1 Excel document met handige presentaties van de informatie:

  1. Een werkblad met alle definities.
  2. Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten.
  3. Aparte werkbladen per jaar (voor 2013 tot en met 2017) met alle beschikbare gegevens per gemeente, wijk en buurt.
  4. Aparte werkbladen voor iedere regio (de gemeente en iedere wijk en buurt in de gemeente) met de beschikbare jaren op een rij zodat veranderingen in de tijd goed zichtbaar zijn.

Drie: Een kenmerken-analyse van vergelijkbare onderwerpen voor Menameradiel. Om verhoudingen te tonen zijn onderwerpen uitgedrukt in percentages en gemiddelden. In 1 tabel wordt de verhouding tussen Nederland, de gemeente en wijken en buurten getoond. De hoogste en laagste waarden per kenmerk zijn duidelijk herkenbaar aan de kleuren groen en rood.

Vier: Een document met leeftijd, geslacht en burgerlijke staat informatie voor de gemeente Menameradiel. Hierbij wordt de leeftijd van inwoners per individueel jaar weergegeven (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht (hiermee kan een bevolkingspiramide gemaakt worden). Vervolgens is er voor ieder jaar in de periode 2011-2017 een werkblad met alle details per jaar.

Vijf: Een document met alle verkiezingsuitslagen van 2011 tot en met 2017 voor de gemeente Menameradiel.

Zes: Een document met informatie op postcode niveau. Er zijn 13 postcodes in Menameradiel. Beschikbare informatie per postcode: inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen, personen met uitkering, nabijheid en dichtheid alle voorzieningen.

Zeven: Een document met alle volledige adresgegevens voor de gemeente Menameradiel. Dit zijn de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities en de woonplaats. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer buurten getoond worden. Met de gegevens per buurt in de andere downloads kan zo een selectie van adressen gemaakt worden waarvoor bepaalde criteria gelden. Bijvoorbeeld alle adressen met een gemiddelde woningwaarde in de buurt boven een bepaald bedrag. De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), versie maart 2019. De adressen zijn toegekend aan buurten op basis van de geografische buurtindeling van het CBS voor 2018 (momenteel de meest recente indeling).

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis als voorbeeld de informatie voor de gemeente Waterland. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen de beschikbare gegevens verschillen (historische informatie kan bijvoorbeeld onvolledig of opgebroken zijn als er een herindeling van de regio’s heeft plaatsgevonden). Vanaf 2018 is de gemeente Menameradiel onderdeel geworden van de gemeente Waadhoeke. Koop nu deze download en je krijgt er op verzoek gratis de download bij van gemeente Waadhoeke.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken, cijferformaten om te zetten (sommige onderwerpen verschijnen het ene jaar als percentage en het andere jaar als aantal) en cijfers te extrapoleren (tot een set meest recente cijfers omdat sommige onderwerpen pas met vertraging beschikbaar komen).

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met met heel veel informatie over het primair- en het voortgezet onderwijs in de gemeente Menameradiel.