Download het Excel document met met meer dan 100 onderwerpen per gemeente, wijk en buurt voor heel Nederland met handige overzichten van de meest recent beschikbare gegevens en alle gegevens per jaar sinds 2013.

Meer dan 200 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Op basis van de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS per 2021. Bij de regionale indeling van 2021 zijn er 12 provincies, 352 gemeenten, 3.248 wijken en 14.080 buurten in Nederland.

Met alle meest recente gegevens tot en met 6 augustus 2021 voor meer dan 100 demografische onderwerpen, plus meer dan 100 nabijheidsstatistieken en het aantal adressen, panden en percelen op basis van Kadaster data.

De gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn voor heringedeelde gemeenten, wijken en buurten berekend met behulp van geografische bestanden van het CBS en de adresgegevens van het Kadaster. Op deze manier zijn gemeenten, wijken en buurt in de tijd vergelijkbaar gemaakt. De gegevens zijn verder aangevuld met statistieken voor Nederland, de provincies en de gemeenten van 1995 tot en met 2021.

De gegevens zijn opgenomen in een handig Excel document met de volgende werkbladen:

 • Inhoudsopgave.
 • Definities van alle onderwerpen.
 • Meest recente data: de meest recent beschikbare data voor alle onderwerpen per regio (Nederland, provincie, gemeente, wijk en buurt).
 • Een overzicht met per onderwerp per jaar voor hoeveel regio’s er gegevens beschikbaar zijn.
 • Aparte werkbladen per jaar met alle beschikbare data per jaar voor alle onderwerpen per regio (Nederland, provincie, gemeente, wijk en buurt).

De download bevat naast het Excel document met alle gemeente, wijk en buurt data op basis van de huidige indeling ook nog de Excel documenten met de gegevens zoals die in 2018, in 2019 en in 2020 bekend waren.

Bovendien bevat de download een document met alle gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM per gemeente, wijk en buurt.

En de download bevat een document met “regionale kernstatistieken”. De regionale kernstatistieken geven een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal inwoners en woningen per regio van het CBS. Weergegeven voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt en viercijferige postcode in Nederland.

€149,95 – Download

Gratis voorbeeld:

Deze download voor Nederland bevat 2 documenten die qua structuur ook in de download per gemeente voorkomen. Het zijn de documenten #1 met alle gemeente, wijk en buurt data  en #7 met de gegevens uit de gezondheidsmonitor per gemeente, wijk en buurt. Deze 2 documenten voor Nederland hebben dezelfde structuur als de documenten in de gratis voorbeeld download voor één gemeente.

De meeste andere documenten uit de download per gemeente zijn ook los te koop voor heel Nederland. Bij een download per gemeente ontvang je alle documenten met alleen de data voor één gemeente. Bij deze download voor Nederland ontvang je de data voor alle gemeenten, wijk en buurten maar alleen de documenten #1 en #7.

Bronnen en definities:

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

 1. Tabellen met gemeente, wijk en buurt data per jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 2. Tabellen met nabijheidsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 3. Tabellen met gemeente, provincie en landelijke data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 4. De gemeente, wijk en buurtkaarten van het CBS met de meest recente indeling.
 5. De gezondheidsmonitor van het RIVM.
 6. Data per viercijferige postcode van het CBS.
 7. De adres-, perceel- en pandgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de perceelgegevens uit de BRK van het Kadaster.

De bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd. De definities van de onderwerpen zijn op een apart werkblad van de het Excel document te vinden.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook: