PDF download basisscholen: afbeelding van de PDF met meer dan 70 grafieken met heel veel informatie per basisschool.

Download de uitgebreide PDF rapportage over basisschool De Wegwijzer in Raamsdonksveer voor schooljaar 2018-2019:

+ Informatie over de school in vergelijking tot de 9 dichtstbijzijnde scholen.
+ Als PDF document, makkelijk om te bewaren, te delen en te printen.
+ Met meer dan 70 grafieken!

Download deze uitgebreide rapportage en ontvang veel extra informatie ten opzichte van de schoolpagina op AlleCijfers.nl. Dit PDF-bewaar-document kan eenvoudig via WhatsApp of e-mail gedeeld worden en is geschikt om op A4 formaat af te drukken.

De rapportage bevat meer dan 70 grafieken met informatie over de volgende onderwerpen:

  • Leerlingaantallen met de groei of krimp per schooljaar, een overzicht van de postcodes van de huisadressen van de leerlingen, een prognose van het aantal leerlingen voor de komende 20 jaar en leerlingen naar gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs.
  • Schoolresultaten in de vorm van uitstroom naar de middelbare school, gemiddelde eindtoetsscores, referentieniveaus voor rekenen & taal en zittenblijvers.
  • Omgevingsinformatie zoals de leeftijdsverdeling van jongeren, het aantal geboorten per 1000 inwoners, het percentage gehuwde inwoners, het percentage huishoudens met kinderen, inkomens- en migratiegegevens en het gebruik van jeugdzorg.

De informatie wordt op meerdere manieren getoond:

  • Voor meerdere schooljaren.
  • In aantallen en percentages.
  • In een regionale vergelijking van de 10 dichtstbijzijnde basisscholen en scholen in de gemeente, provincie of heel Nederland.
  • In vergelijking tot het gemiddelde voor scholen in de nabije omgeving, provincie of heel Nederland.
  • De statistieken voor buurt Hooipolder en de Hoeven worden in vergelijking tot de wijk Wijk 00 Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg en heel Nederland getoond.

Beschikbare informatie:

Download gratis een voorbeeld van de basisschool-rapportage. De structuur van het rapport is voor iedere school identiek. Alleen de beschikbare gegevens verschillen.

Deze rapportage is gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn vergelijkbaar gemaakt, zowel in de tijd als in de regio.

Openbare data kunnen helpen om de onderwijsorganisatie en omgeving in kaart te brengen. Goede duiding is daarbij van belang. Bij de ontwikkeling van dit rapport is onderwijsadviesbureau Sardes betrokken geweest. De adviseurs van Sardes gaan graag in gesprek over wat deze data (kunnen) betekenen voor de organisatie en strategische keuzes.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met alle brongegevens voor het onderwijs in de gemeente Geertruidenberg in Excel documenten.

De PDF-buurt rapportage voor de buurt Hooipolder en de Hoeven.