Download Corona cijfers: Excel document met het aantal bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen per gemeente per dag.

Corona per gemeente per dag: Bevestigde besmettingen, in het ziekenhuis opgenomen patiënten en sterfte op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM.

Download hier de volgende gegevens op losse werkbladen in één Excel document:

  1. Het totaal aantal bevestigde besmettingen (positieve tests) met het Coronavirus (COVID-19) per dag voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina AlleCijfers.nl: Bevestigde besmettingen met het Coronavirus per regio.
  2. Het totaal aantal opgenomen patiënten met het Coronavirus per dag voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina over Ziekenhuisopnames met het Coronavirus per regio op AlleCijfers.nl.
  3. Het totaal aantal overleden patiënten met het Coronavirus per dag voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina met het aantal Overleden patiënten met het Coronavirus per regio op AlleCijfers.nl.
  4. Het wekelijkse aantal overledenen ongeacht de overlijdensoorzaak voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina met het aantal overledenen per regio per week op AlleCijfers.nl.
  5. Het aantal uitgevoerde Corona tests en het aantal & percentage positieve testuitslagen (voor Nederland als geheel). Dit zijn de gegevens zoals gebruikt voor de grafiek over het aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve testuitslagen op AlleCijfers.nl.
  6. Het aantal patiënten op de Intensive Care (IC): aantallen op de IC aanwezig, opgenomen, overleden en de IC verlaten (voor Nederland als geheel). Dit zijn de gegevens zoals gebruikt voor de grafieken over het aantal patiënten op de Intensive Care op AlleCijfers.nl.

Bijwerkfrequentie:

Het RIVM en de stichting NICE publiceren dagelijks Corona gegevens. De Excel werkbladen worden daarmee dagelijks rond 14:15 uur bijgewerkt. Het CBS publiceert de gegevens over sterfte wekelijks. Het Excel werkblad wordt daarmee wekelijks op vrijdagmiddag bijgewerkt. De download-link geeft steeds toegang tot de meest recente versie van het document.

Het RIVM heeft de volgende dagtotalen gepubliceerd:

– Bevestigde besmettingen: sinds 27 februari.
– Opgenomen patiënten: sinds 13 maart.
– Overleden personen: sinds 13 maart.

Bevestigde besmettingen:

Als bron voor bovenstaande tabel zijn de op dagelijkse basis door het RIVM gepubliceerde gegevens gebruikt. Het document toont het totaal aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests, zogenaamde “bevestigde besmettingen”.

Opgenomen patiënten:

Vanaf 13maart rapporteert het RIVM de cijfers per gemeente over het aantal opgenomen patiënten. Het betreft het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over bij de GGD’en gemelde en in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar rapportagedatum. De rapportage datum is de datum waarop het RIVM dit aantal heeft gepubliceerd. Het werkelijke aantal op een datum kan hiervan afwijken omdat sommige patiënten pas enkele dagen later gemeld worden. Het aantal op 1 dag gerapporteerde opgenomen patiënten kan hierdoor cijfers bevatten van patiënten die 1 of meer dagen eerder zijn opgenomen. Het cijfer met het aantal ziekenhuisopnames vermeldt het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen (het is dus is cumulatief, het aantal patiënten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen wordt nog niet vermeld).

Overleden patiënten:

Sinds 13 maart rapporteert het RIVM de cijfers per gemeente over het aantal overleden patiënten.

Opmerkingen bij de cijfers:

  1. Het aantal per regio per dag is het totaal (cumulatief). In principe kan het totaal van dag op dag slechts toenemen. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het totaal voor een gemeente op een dag weer daalt. Dit betreft naar alle waarschijnlijkheid correcties. Een toelichting hierop is niet bekend.
  2. Er kan een klein verschil bestaan tussen het aantal meldingen of patiënten per provincie in de werkbladen en het aantal dat door het RIVM wordt vermeld. Dit komt doordat het totaal per provincie in dit Excel document is bepaald door de cijfers voor alle gemeenten per provincie te sommeren. Het RIVM publiceert alleen cijfers per gemeente, niet per provincie. In de gemeentecijfers per dag is de gemeente soms echter onbekend. Deze zijn in de tabel meegenomen met als regio “Onbekend” maar ontbreken in de som per provincie.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Gebruikte bronnen:

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

Zijn deze gegevens nuttig?

Je steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) is van harte welkom! Zie: https://allecijfers.nl/bedankt/