Download een Excel document met gegevens over alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs voor heel Nederland.

€149,95
Download

Corona per gemeente per dag: Bevestigde besmettingen, in het ziekenhuis opgenomen patiënten en sterfte op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM. Download hier de volgende gegevens op…

Gratis

Download dit document met meer dan 100 onderwerpen voor iedere gemeente, wijk en buurt in Nederland.

€149,95
Download

Download de Primair Onderwijs informatie over leerlingen en schoolresultaten voor alle scholen in Nederland.

€149,95
Download

Download de Voortgezet Onderwijs informatie over leerlingen en schoolresultaten voor alle scholen in Nederland.

€149,95
Download

Download het Excel bestand met heel veel kwaliteitsinformatie voor alle numerieke postcodes in Nederland.

€149,95
Download

Download het CSV bestand met alle adressen in Nederland en de hieraan gekoppelde gemeente, wijk en buurtcodes.

€149,95
Download

Download de adresgegevens voor alle vestigingen en instellingen in het onderwijs op basis van open data bronnen en eigen verrijking met e-mailadressen en geografische coördinaten.

€149,95
Download