Download de koppeling van postcode en huisnummer aan de officiële buurten voor alle adressen in Nederland met diverse andere onderwerpen als Excel document per provincie of als CSV bestand.

Alle Nederlandse adressen met pand en perceel en met gemeente, wijk en buurt en veel andere gegevens in Excel documenten per provincie en als CSV document voor heel Nederland:

Deze download geeft de gegevens van alle meer dan 9 miljoen adressen in Nederland. De adressen zijn verrijkt met de CBS buurt-, wijk- en gemeentecode waartoe ze behoren. Hierbij is de indeling van gemeenten, wijken en buurten van 2021 gebruikt. Daarnaast zijn diverse andere gegevens per adres toegevoegd. De adressen zijn op 2 manieren beschikbaar: als CSV bestand en als Excel documenten.

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

 1. De adres- en pandgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van januari 2022.
 2. De perceelgegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) van januari 2022.
 3. De gemeente, wijk en buurt kaarten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de indeling voor 2021.

De koppeling tussen het adres en de gemeente, wijk en buurtcode is gemaakt door de locatie op de kaart van ieder adres te vergelijken met de geografie van de buurten. Als een adres binnen een buurt valt dan is die buurtcode aan het adres toegevoegd. De wijken en gemeenten zijn verkregen door deze van de buurtcode af te leiden.

€149,95 – Download

Gebruik van de adresgegevens in Excel:

Alle gegevens staan in 1 “CSV bestand”. Dit bestand is komma gescheiden en kan in bijna alle programma’s voor automatisering of (geo)data eenvoudig worden ingelezen.

Het bestand is als geheel te groot om in Excel te openen. Excel kent een maximum van 1.048.576 rijen. Daarom zijn de adresgegevens ook opgesplitst in 16 aparte Excel documenten. Deze Excel documenten met adresgegevens zijn naast het CSV bestand onderdeel van deze download. Er zijn voor elke provincie 1 of 2 aparte Excel documenten met alle adressen per provincie (Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland tellen meer dan 1 miljoen adressen en zijn verder opgesplitst in een Excel document deel 1 en deel 2).

Koppeling van de adressen aan meer gegevens:

Op verzoek kunnen alle adressen voor een andere selectie geleverd worden (bijvoorbeeld alle adressen van een aantal gemeenten of alle adressen met het woningtype appartement). Bovendien kunnen specifieke buurtkenmerken (uit de meer dan 100 onderwerpen die per buurt bekend zijn) of gegevens per postcode waarover wij beschikken op verzoek worden toegevoegd.

Gegevens per adres:

Per adres zijn onder andere de volgende gegevens beschikbaar:

 • Straat (in de BAG is de benaming hiervoor “openbare ruimte”)
 • Huisletter: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
 • Huisnummer: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
 • Huisnummertoevoeging: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
 • Postcode in zes posities (per postcode zijn gegevens over diverse onderwerpen beschikbaar zoals het aantal inwoners naar leeftijd of de gemiddelde WOZ waarde die per adres niet bekend zijn. Deze gegevens kunnen als maatwerk eventueel aan de adresgegevens toegevoegd worden).
 • Woonplaats.
 • Gebruiksdoel(en).
 • Type adres: Verblijfsobject, Standplaats of Ligplaats.
 • Bouwjaar.
 • Type woning (appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald en kon niet altijd bepaald worden waardoor het voor ongeveer 87% van de adressen beschikbaar is.
 • De oppervlakte van het verblijfsobject op een adres (oppervlakte verblijfsobject / oppervlakte adresseerbaarobject) in m2.
 • De oppervlakte van het pand in m2.
 • De omtrek van het pand.
 • De omtrek van het perceel.
 • X en Y coördinaten van het adres. Deze coördinaten zijn in het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
 • Buurtcode en naam van de buurt.
 • Wijkcode en naam van de wijk.
 • Gemeentecode en naam van de gemeente.
 • Provinciecode en naam van de provincie.
 • Unieke identificatie van de openbare ruimte, het adresseerbaarobject (verblijfsobject, standplaats of ligplaats), het pand en het perceel.

De definities en de bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

De download bevat de volgende documenten:

 1. Adresgegevens provincie Groningen: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 2. Adresgegevens provincie Flevoland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 3. Adresgegevens provincie Friesland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 4. Adresgegevens provincie Drenthe: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 5. Adresgegevens provincie Overijssel: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 6. Adresgegevens provincie Gelderland-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 7. Adresgegevens provincie Gelderland-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 8. Adresgegevens provincie Utrecht: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 9. Adresgegevens provincie Noord-Holland-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 10. Adresgegevens provincie Noord-Holland-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 11. Adresgegevens provincie Zuid-Holland-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 12. Adresgegevens provincie Zuid-Holland-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 13. Adresgegevens provincie Zeeland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 14. Adresgegevens provincie Noord-Brabant-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 15. Adresgegevens provincie Noord-Brabant-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 16. Adresgegevens provincie Limburg: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (Excel formaat).
 17. Adresgegevens heel Nederland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2022 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2021 (CSV formaat).

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

Op deze pagina: Koppeling van PC6 en huisnummer aan buurten voor alle BAG adressen in Nederland als CSV bestand of Excel documenten.