Download de koppeling van postcode en huisnummer aan de officiële buurten voor alle adressen in Nederland als CSV bestand.

CSV bestand met adressen en gemeente, wijk en buurtcodes:

In dit  bestand zijn alle meer dan 9 miljoen adressen in Nederland gekoppeld aan de buurt-, wijk- en gemeentecode waartoe ze behoren.

Als basis hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt:

 1. De adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van januari 2020.
 2. De gemeente, wijk en buurt kaarten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de indeling voor 2019.

De koppeling tussen het adres en de gemeente, wijk en buurtcode is gemaakt door de locatie op de kaart van ieder adres te vergelijken met de geografie van de buurten. Als een adres binnen een buurt valt dan is die buurtcode aan het adres toegevoegd. De wijken en gemeenten zijn verkregen door deze van de buurtcode af te leiden. Voor alle adressen is een buurt gevonden. Een controle op de woonplaats van het adres en de woonplaats op basis van de gemeente toont enkel correcte koppelingen.

€119,95 – Download

Gebruik van de adresgegevens in Excel en koppeling van de adressen aan meer buurtgegevens:

Het CSV bestand is komma gescheiden en kan in bijna alle programma’s voor automatisering of (geo)data eenvoudig worden ingelezen. Het bestand is als geheel echter helaas te groot om in Excel te openen. Op verzoek kan het bestand in 10 gelijk verdeelde delen geleverd worden die wel in Excel geopend kunnen worden (zonder extra kosten). Ook kan op verzoek een selectie voor een provincie of voor een aantal gemeenten geleverd worden. Bovendien kunnen de gemeente, wijk en buurtnamen of woonplaatscodes ook worden toegevoegd. Ook specifieke buurtkenmerken (uit de meer dan 100 onderwerpen die per buurt bekend zijn) kunnen op verzoek worden toegevoegd. De meerkosten hiervan zijn afhankelijk van de vraag en meestal 50 Euro per verzoek. Hierbij is de selectie van adressen één verzoek en/of het toevoegen van één tot vijf kenmerken op basis van de buurt per adres één verzoek.

Gegevens per adres:

Per adres zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • Straat (in de BAG is de benaming hiervoor “openbare ruimte”)
 • Huisletter: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
 • Huisnummer: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
 • Huisnummertoevoeging: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
 • Postcode in zes posities.
 • Woonplaats.
 • Gebruiksdoel.
 • Bouwjaar.
 • X coördinaat van het adres.
 • Y coördinaat van het adres.
 • Buurtcode.
 • Wijkcode.
 • Gemeentecode.

De definities en de bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

De download bevat 3 versies:

 1. Adresgegevens Nederland 2020: de combinatie van alle adressen uit de BAG van januari 2020 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2019.
 2. Adresgegevens Nederland 2019: de combinatie van alle adressen uit de BAG van november 2019 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2019.
 3. Adresgegevens Nederland 2018: de combinatie van alle adressen uit de BAG van september 2019 en de gemeente, wijk en buurtindeling voor 2018.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

Postcodegegevens Nederland met meer dan 100 onderwerpen en koppeling aan gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten

Gemeente wijk en buurt gegevens Nederland

Op deze pagina: Koppeling van PC6 en huisnummer aan buurten voor alle BAG adressen in Nederland als CSV bestand.